Новини

Получено финансово подпомагане по мярка 21

„Грейнстор Фийд” АД, в качеството си на бенефициер по мярка 21 „ИЗВЪНРЕДНО ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ И МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО СА ОСОБЕНО ЗАСЕГНАТИ ОТ КРИЗАТА, ПРЕДИЗВИКАНА ОТ COVID-19″ ОТ ПРСР,  е получило подпомагане по ЕЗФРСП в размер на 97790,00лв.

Получено финансово подпомагане по мярка 21 Read More »

Scroll to Top