ГРЕЙН СТОР подкрепя обществено значими каузи като съсредоточава усилията си върху инициативи от първостепенно значение. Корпоративната социална отговорност е част от бизнес и управленската концепция на компанията. Тя обхваща политики спрямо околната среда, спрямо пазара и социалната среда, благотворителност и дейности, свързани с подпомагане развитието на културата и образованието на регионално и национално ниво.
С разрастването на нашата компания в различни населени места в страната, нараства и отговорността ни към обществото. Във всеки град, в който присъстваме ние се ангажираме активно с подпомагане на социални програми или инициативи, допринасящи за по-добра  среда и развитие на общността. Разработвайки нашите нови проекти, се променяме непрекъснато, следвайки изискванията на пазара. Ние сме гъвкави и динамични. Съдействаме на нашите партньори и клиенти 365 дни в годината.Инвестираме в оборудване и технологии, както и в собствена информационна система с цел повишаване качеството на обслужване до европейско равнище.