Слънчогледът е маслодайно растение, чийто произход е Северна Америка. У нас е пренесен след Освобождението от Русия като декоративно растение, а отглеждането му като земеделска култура започва през 1917 г. След това за кратък период се превръща в основната маслодайна култура на българското земеделие.


Слънчогледът се отглежда за семената, от които се получава най-използваното у нас - растително масло. То има висока хранителна стойност и добри вкусови качества. Освен за хранителни продукти (олио, маргарин, майонеза, консерви, сладкарски изделия и др.), слънчогледовото масло се използва и за получаване на сапуни, бои, лакове, безири и други промишлени изделия. Средната консумация на слънчогледово масло у нас надвишава 15 кг на глава от населението. В процеса на извличане на маслото чрез пресоване се получава и кюспе, което е ценен фураж за животните.

По данни на ФАО площта на слънчогледа в света надхвърля 100 млн. декара и той се явява трета по важност маслодайна култура след соята и рапицата. Най-големи производители са Китайската република, Аржентина, Русия, Франция и др. България също е сред страните с най-висок рейтинг като производител и селекционен център в света.

В България слъчногледът е втора култура и от средно засетите 8 милиона декара се добиват 1.5 млн. тона, от които ежегодно се изнасят около 1 млн. тона. Основните параметри, по които сортираме и търгуваме слънчогледа в Грейнстор са влага, примеси и масленост.

 
Пшеница Царевица Слънчоглед Рапица Ечемик