Рапицата, също така известна като Канола, е растение с ярко жълти цветове, което се отглежда и култивира масово по света. За 2012/ 2013 г. производството на рапица в световен мащаб достига до рекордните 62 млиона тона, от които около 19 млн. т. се падат на Европа. Основните ѝ приложения са за фураж, производство на рапично олио и биодизел.


Нашата страна има изкючително благоприятните условия за отглеждане на точно такава култура. Бизнесът с производство на биодизел едва прохожда в България, но вече предизвиква голям интерес сред земеделските производители, транспортни компании, хлебопекарни и други фирми, чиито производствата и услуги са зависими от горивата. Интересът на фермерите е в две посоки. От една страна, да ползват биодизела като алтернативно гориво за зареждане на селскостопанските си машини. Другата е, че имат мотивация за отглеждането на слънчоглед, рапица и други маслодайни култури.

В България производството на рапица не е толкова масово, колкото в Европа или Америка, но набира скорост, тъй като това е добра алтернатива на царевицата в южната част от страната, където по-малкото валежи не позволяват сеитбата на влаголюбиви пролетници. Средно годишните засети площи са под 2 млн. дка и износа рядко надминава 200,000 тона. Грейнстор доставя рапица сортирана по влага, примери и масленост.

 
Пшеница Царевица Слънчоглед Рапица Ечемик