Царевицата е важна земеделска култура, която се използва за зърно и силаж. Тя е култивирана от коренните жители на Мезоамерика още в праисторически времена. Към 21-ви век, царевицата е най-широко отглеждана култура в целия свят, основно поради способността си да расте при различни климатични условия. В някои страни от Латинска Америка и Африка тя е основна храна за населението.Световното производство на царевица е над 950 млн. тона, а основните й приложения са за производство на биогорива, фураж,като се използва и в хранителната промишленост, където от царевица се произвеждат нишесте, декстрин, глюкоза и маргарин. Тя е суровина за производство на спирт, хартия, изкуствени влакна и различни лекарства. Няма друго културно растение, от което да се получават толкова много продукти, както от царевицата.

В България засетите площи с царевица са от порядъка на 3 до 4 млн. декара, а общия добив до 3 млн. тона, от които над 1.5 милиона тона се изнасят. В сравнение с останалите зърнени култури се съхранява по-трудно и изисква повече грижи в това отношение. Ние в Грейн стор познаваме добре характеристиките на всяка една култура и значението на отговорното съхраняване. Нашите бази са оборудвани със специална техника за постоянна вентилация и въртене на зърнените маси, поверени в нашите ръце. За клиенти ни можем да доставим царевица с определени показатели за влага, примеси и наранени зърна, както и без наличие на алфа токсини.

 
Пшеница Царевица Слънчоглед Рапица Ечемик