В Грейнстор ние се опитваме да покрием пълния набор от услуги и стоки, които нашите клиенти се нуждаят. Те са различни по своята дейност и ние знаем, че трябва да съумяваме да предлагаме разнообразни услги, за да я изпълняват по най-добрия начин. Така ние защитаваме нашата теза и основна ценност – че се стремим да сме в полза на всички наши клиенти – от фермера през търговеца, до крайния потребител.
Една от тези услуги, които Грейнстор предлага на своите клиенти, е и опция за товарене на стока във вагони. Нашите бази, които разполагат с възможност за товарене на жп вагони, са позиционирани на ключови места във всички региони, в които оперира Грейнстор. Така покриваме максимум от нуждите на контрагентите, с които работим.