България е традиционен износител на зърнени култури и Грейнстор е активен участник и на този пазар.
Имаме изградени директни отношения с предприятия в Гърция, Турция, Румъния, Италия и Испания. Също така, освен с големите световни износители, активно работим и чрез брокери. Цялата тази изградена мрежа от връзки, контакти и бизнес партньорства прави възможно да изнесем или внесем всякакви зърнени култури, както и различни шротове и трици.
Постигаме оптимална ефективност при доставката към нашите клиенти, използвайки сухопътен, речен и морски транспорт.

Варна Бургас Гърция Турция
Кликни върху картата...