Една от основните дейности, наред с много други, с които се занимава компанията, е търговията със зърна. Поради факта, че ние сме лицензирани зърнотърговци, във всеки един момент имаме готовност да предложим добри цени за всички зърнени култури. Поддържаме множество контакти и позиции с преработватели, износители и търговци в цяла България и по света и това гарантира, че можем да предложим най-добрите условия за нашите партньори.

Имаме капацитета да приемаме стоката в нашите обекти, да я приберем от зърно база или директно от място след земеобработка от нивата. Тъй като за нас контролът на качеството е от първостепенно значение, задължително правим пълен анализ, за да сме сигурни, че даваме на всеки наш клиент възможно най-добрата цена за съотвестващото качество на неговата продукция. На вътрешния пазар имаме възможност да доставяме зърна и готови зърнени смеси на преработвателни предприятия, животновъди и търговци. Тъй като анализираме сортираме всички зърна, които минават през нашите обекти можем да гарантираме изпълнение на големи поръчки по спецификация. По този начин опосредстваме връзката между зърнопроизводители и зърнопреработватели да се поддържа от едни професионални и основани на доверие взаимоотношения, за да няма ощетени по веригата.


Пшеница Царевица Слънчоглед Рапица Ечемик