Ценова листа Грейнстор 2019

ОБЩИ УСЛОВИЯ (ОУ)
за определяне на базисни и допустими показатели за съхранение на зърно...

Закриват НСЗ със специален закон

КОПА КОГЕКА към ЕК за новите сортове зърно

Преглед на зърнените пазари, Август 2014

Пшеница и царевица - очаквания и прогнози за реколта 2014

Важността на следжътвеното дозряване на пшеницата

Преглед на зърнените пазари, Юли 2014

Преглед на зърнените пазари, Юни 2014

Бюлетин за зърнените запаси и пазара на зърно в страната към 31.05.2014 г.

Преглед на зърнените пазари, Май 2014

Подготовка за жътва и прием на зърно за ишлеме кампания 2014-2015

Преглед на зърнените пазари, Април 2014

Реологични анализи на брашното

 

НА 17-и октомври КОПА КОГЕРКА*, заедно с още няколко организации на животновъди и земеделски производители от ЕС, с призоваха Барозу и Европейската комисия да не отлагат разрешението за осем нови сортове генетично модифицирано зърно за внос, храна и производство на фуражи, които са научно доказани, че са безопасни, за да се избегне по-нататъшна заплаха за хранителното снабдяване и производството на фуражив ЕС, както и пазарното равновесие, като предупредиха, че те са особено важни за животновъдния сектор.

Всякакви по-нататъшни забавяния от Европейската комисия ще доведат до самоубийствена ситуация за европейския растеж и ще оставят бизнес операторите в ЕС на храни и фуражи изложени на възможен риск от смущения в жизненоважните  доставки на соя, царевица и различни богати на протеини продукти, получени от тях.

Независимо от това дали са генетично модифицирани или не, партиди от зърно, които трябва да се внасят в ЕС, биха могли да бъдат спрени по границите, ако процесът на разрешение се отлага. Това ще предизвика по-нататъшен несигурност за пазарното равновесие, прекъсвания по веригата на доставките и повишаване на цените на основни хранителни продукти и основни хранителни съставки, както и да подкопаят конкурентоспособността на секторите на производство на  основни храни, фуражи и животновъдството на ЕС.
Генераленият секретар на КОПА КОГЕКА предупреди: "Ако изходящата комисия отлага оторизирането на тези култури, тя може да доведе до несигурност на фуражните доставки в ЕС. Животновъдите вече страдат от търговски забрани, особено от руското ембарго. Ние не може да застрашим поминъка си чрез добавяне на несигурност по отношение на стабилността на пазара за храна на животните. Доставките са от решаващо значение за животновъдния сектор в ЕС и има реална опасност за животновъдния сектор да бъде драстично ощетен поради липса на суровини и консумативи. Като цяло ЕС е 78% зависим от внос на растителни протеини, необходими също и за хуманното отношение към животните.

  Следваща>>