Ценова листа Грейнстор 2019

ОБЩИ УСЛОВИЯ (ОУ)
за определяне на базисни и допустими показатели за съхранение на зърно...

Закриват НСЗ със специален закон

КОПА КОГЕКА към ЕК за новите сортове зърно

Преглед на зърнените пазари, Август 2014

Пшеница и царевица - очаквания и прогнози за реколта 2014

Важността на следжътвеното дозряване на пшеницата

Преглед на зърнените пазари, Юли 2014

Преглед на зърнените пазари, Юни 2014

Бюлетин за зърнените запаси и пазара на зърно в страната към 31.05.2014 г.

Преглед на зърнените пазари, Май 2014

Подготовка за жътва и прием на зърно за ишлеме кампания 2014-2015

Преглед на зърнените пазари, Април 2014

Реологични анализи на брашното

 

Източник: Месечен бюлетин на И.П.И.; Инситут за Пазарна Икономика; http://ime.bg/

ОБЩ ПРЕГЛЕД

Очакваното вече се превръща във факт. Световната реколта от пшеница и царевица през настоящата пазарна година ще бъде огромна по количество, макар и на много места да е с понижено качество (специално при пшеницата). Съответно ниските цени на зърното от основните износители се очаква да се запазят. Допълнителен фактор, който има потенциал да потисне търсенето, а заедно с това - и цената на основните фуражни култури, се явява руското ембарго върху вноса на селскостопански продукти от САЩ, ЕС, Норвегия, Канада и Австралия заради ограничената по този начин търговия с месо и млечни продукти.
С напредване на жътвата в Русия и Украйна се активизира предлагането на пшеница в Черноморския регион. В руските черноморски пристанища цената на фуражната пшеница падна до USD 202/тон при условия на доставка FOB. Премията за хлебна пшеница с добри показатели (12,5% протеин) е висока – в рамките на USD 45-50/тон. През втората седмица на август цената на хлебната пшеница за износ от Украйна се движи около USD 248/тон, а на фуражната падна под USD 200/тон при условия на доставка FOB. В идния месец не се очакват особени промени в цените на пшеницата в Черноморския регион. Пазарни играчи споделят, че не очакват поскъпване, по-голямо от USD 20-30/тон в рамките на селскостопанската година. За
България осреднената ни прогнозата е царевицата и слънчогледа от новата реколта да започнат да се търгуват на нива, съответно от 200-220 лв./тон и 450-480 лв./тон от място.


  Следваща>>