Ценова листа Грейнстор 2019

ОБЩИ УСЛОВИЯ (ОУ)
за определяне на базисни и допустими показатели за съхранение на зърно...

Закриват НСЗ със специален закон

КОПА КОГЕКА към ЕК за новите сортове зърно

Преглед на зърнените пазари, Август 2014

Пшеница и царевица - очаквания и прогнози за реколта 2014

Важността на следжътвеното дозряване на пшеницата

Преглед на зърнените пазари, Юли 2014

Преглед на зърнените пазари, Юни 2014

Бюлетин за зърнените запаси и пазара на зърно в страната към 31.05.2014 г.

Преглед на зърнените пазари, Май 2014

Подготовка за жътва и прием на зърно за ишлеме кампания 2014-2015

Преглед на зърнените пазари, Април 2014

Реологични анализи на брашното


Тази земеделска година се очертава да продължи тенденцията от последните години на трайно занижаване на цените на зърнените и маслодайни култури в световен мащаб. Факторите, които се очертава да продължат да потискат цените от нова реколта, са няколко. Основно, разбира се, е огромното като количество вече добита и очаквана реколта на пшеница, както и високите прогнози за добив на царевица от предстоящата й жътва навсякъде, където тази култура се отглежда.  Понижените качествени показатели (предимно на пшеницата), продължават да потискат цените на всички пазари, като някои вече постигнаха рекордни дъна от февруари-март насам. Друга важна причина е руското ембарго за внос на селскостопанска продукция от ЕС, САЩ, Норвегия, Канада и Австралия. Това означава по-ниско потребление и ограничен пазар на мляко и месо като цяло, а от там и на свързаните с тях селскостопански продукти.

Жътвата в Русия и Украйна е вече в разгара си, което обуславя началото на масовото предлагане на продукцията от Черноморския регион. Въпреки високите добиви и големите количества реколта, може да се очаква известно повишаване в бъдеще на хлебната пшеница с добри показатели и респективно запазване на ниски ценови равнища на фуражна пшеница. Всичко това предимно поради влошеното качество на зърното от последните месеци на непрестанни валежи (важащо с особена сила за България). Въпреки това, като цяло нагласите на специалистите и спекулантите са, че в идния месец сериозни поскъпване на културата не може да се очаква.

В България царевица и слънчоглед от новата реколта вече се търсят, съответно с доставка през октомври и ноември, но предлаганите цени трудно ще задоволят производителите – 200 лв/тон и 400-450 лв/тон от място. Въпреки това вече се регистрират сделки на зелено, като има инцидентни покупки на слънчоглед на 500лв/т.

Производителите обаче не трябва много да се надяват на по-добри. При огромното производство на фуражни култури през тази година (по-голямата част от произведената пшеница в Европа е с недостатъчно добри показатели) и ниските цени при маслодайните семена и палмовото масло, фермерите ще трябва да преглътнат предлаганото от пазара.
В крайна сметка, всичко това са само прогнози и зърнените и маслодайни пазари не веднъж са показвали, че не винаги следват логиката на специалисти и спекуланти, така че само времето ще покаже дали те ще се сбъднат и дали тази година няма да има изненади..