Ценова листа Грейнстор 2019

ОБЩИ УСЛОВИЯ (ОУ)
за определяне на базисни и допустими показатели за съхранение на зърно...

Закриват НСЗ със специален закон

КОПА КОГЕКА към ЕК за новите сортове зърно

Преглед на зърнените пазари, Август 2014

Пшеница и царевица - очаквания и прогнози за реколта 2014

Важността на следжътвеното дозряване на пшеницата

Преглед на зърнените пазари, Юли 2014

Преглед на зърнените пазари, Юни 2014

Бюлетин за зърнените запаси и пазара на зърно в страната към 31.05.2014 г.

Преглед на зърнените пазари, Май 2014

Подготовка за жътва и прием на зърно за ишлеме кампания 2014-2015

Преглед на зърнените пазари, Април 2014

Реологични анализи на брашното

 

Източник: www.agronet.bg

Въпреки притеснителното забавяне на жътвата на пшеницата тази година, тя наближава своя край в повечето райони на България, като на места е приключила изцяло. В този момент е важно да се обърне внимание на периода на следжътвеното дозряване на пшеницата, тъй като понякога се пренебрегва неговата важност.
Пшениченото зърно преминава основно през две фази - ботаническа зрелост и през фаза на физиологично дозряване. След жътвата за известно време то губи своето свойство да  пониква, тъй като прекарва период на първичен покой. В някои случаи физиологичната зрелост настъпва по-рано от ботаническата, като изолирани зародиши могат да покълнат още 10-15 дни след оплождането. По-късно настъпват такива изменения в зародиша, а също в ендосперма и обвивката, които стават причина зърното да изпадне в покой. След това то става способно да пониква като единен организъм и да възпроизвежда нормално вида и сорта.
Следжътвеният покой при отделните сортове пшеница трае различно време, за което влияят и външните условия. При по-хладен и по-влажен климат сортовете имат по-дълъг период на покой; при по-горещ и сух климат той е по-кратък. Когато покоят при сортовете трае много кратко време (7-10 дни) или почти липсва, при влажни условия може да се получи прорастване на зърната още в класовете на полето или след вършитбата на площадките за почистване и сушене, ако се допусне да се намокрят от дъжд.
Има сортове зимна пшеница с дълъг период на следжътвен покой (до три месеца или повече), поради което до есенната сеитба семената им не достигат до нормална кълняемост. Това също е нежелателно, тъй като никненето в почвата протича по-неравномерно и посевът може да остане порядък. Ако кълняемостта на даден сорт се определи през лятото, когато семената му още дозряват физиологически, тя ще бъде по-ниска и те се смятат неподходящи за посев. Известно е също, че от зърното скоро след жътвата не се получава доброкачествен хляб и то трябва да „отлежи”, когато всъщност завършва периодът на следжътвеното му дозряване.
При нашите условия сортовете мека и твърда пшеница завършват напълно периода на следжътвеното си дозряване преди есенната сеитба (до средата на септември) и семената им притежават нормална кълняемост. Малко по-забавеният темп на дозряване на сортове като Садово 1 трябва да се разглежда като положително качество, тъй като ги предпазва от силно прораствай при влажно време още на корен или при намокряне след овършаване на зърното.

Следваща>>