Ценова листа Грейнстор 2019

ОБЩИ УСЛОВИЯ (ОУ)
за определяне на базисни и допустими показатели за съхранение на зърно...

Закриват НСЗ със специален закон

КОПА КОГЕКА към ЕК за новите сортове зърно

Преглед на зърнените пазари, Август 2014

Пшеница и царевица - очаквания и прогнози за реколта 2014

Важността на следжътвеното дозряване на пшеницата

Преглед на зърнените пазари, Юли 2014

Преглед на зърнените пазари, Юни 2014

Бюлетин за зърнените запаси и пазара на зърно в страната към 31.05.2014 г.

Преглед на зърнените пазари, Май 2014

Подготовка за жътва и прием на зърно за ишлеме кампания 2014-2015

Преглед на зърнените пазари, Април 2014

Реологични анализи на брашното

 

Източник: Месечен бюлетин на И.П.И.; Инситут за Пазарна Икономика; http://ime.bg/

ОБЩ ПРЕГЛЕД

Потвърждават се добрите перспективи пред световната реколта от зърно. Въпреки проблемите пред американската пшеница, очакванията са за по-високи добиви в ЕС и страните от бившия СССР, както и в Китай и Индия. Допълнителен натиск върху цените в посока надолу зададоха и очакванията за много добра реколта от царевица. Прогнозата на Департамента по земеделие на САЩ (USDA) е преходните запаси в края на пазарната 2014/15 г. да достигнат 15-годишен връх – 182,65 млн. тона. По-сериозно раздвижване на пазарите може да наблюдаваме в началото на юли, когато USDA ще оповести резултатите от анкетата си сред фермерите, която трябва да изясни доколко земеделците в САЩ са засели планираните площи. Средните цени на основните зърнени култури в черноморския регион при условия FOB към средата на юни се движеха около USD 248-255/тон за пшеницата и USD 235-254/тон за царевицата, а сделки за български слънчоглед се сключваха на USD 490/тон. Прогнозите за търговията с пшеница в региона за следващите две седмици клонят по-скоро към леко понижение. В България цените на пшеницата се понижиха до BGN 290/тон от място средно за страната. Очакванията са цената да слезе допълнително в началото на реколтата, като в зависимост от местоположението и качеството на зърното да се търгува между BGN 260-300 от място.

Следваща>>