Ценова листа Грейнстор 2019

ОБЩИ УСЛОВИЯ (ОУ)
за определяне на базисни и допустими показатели за съхранение на зърно...

Закриват НСЗ със специален закон

КОПА КОГЕКА към ЕК за новите сортове зърно

Преглед на зърнените пазари, Август 2014

Пшеница и царевица - очаквания и прогнози за реколта 2014

Важността на следжътвеното дозряване на пшеницата

Преглед на зърнените пазари, Юли 2014

Преглед на зърнените пазари, Юни 2014

Бюлетин за зърнените запаси и пазара на зърно в страната към 31.05.2014 г.

Преглед на зърнените пазари, Май 2014

Подготовка за жътва и прием на зърно за ишлеме кампания 2014-2015

Преглед на зърнените пазари, Април 2014

Реологични анализи на брашното

Предлагане: Общия ресурс зърно с който страната разполага от реколта 2013-та година е в размер на 11 894 997, в т. ч.:
През м. май Министерството на земеделието и храните, актуализира данните за производството на зърно от основните зърнени култури, реколта 2013 год. в резултат на това общото производство се повиши на 11 262 500 тона. Спрямо предходните данни, произведеното зърно, нараства с 857 000 тона.
- Преходен остатък от реколта 2012 г./от основните зърнени култури/ - 540 000 тона.
- Постъпили количества зърно /внос и вътрешнообщностни доставки/ - 92 497 тона.
 Потребление: Потреблението на зърно, към 30.05.2014 г. възлиза на общо 10 442 205 тона, от които:
- напуснали количества – 7 118 911 тона, /от тях за страни от ЕС – 4 929 070 тона/.  
- потребено в страната – 3 323 294 тона, /производство на брашно, преработка, храна за животни и семена/.
В края на месец май 2014 година, наличните зърнени запаси от основните зърнени и маслодайни култури - пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, рапица, ръж, овес, тритикале, сорго и оризова арпа, възлизат в размер на 1 452 792тона. За същият период на 2013 година, тези зърнени запаси са възлизали на 1 456 616тона.
Налични зърнени запаси в страната от пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и рапица към края на май 2011 - 2014 год.

 

Следва...