Ценова листа Грейнстор 2019

ОБЩИ УСЛОВИЯ (ОУ)
за определяне на базисни и допустими показатели за съхранение на зърно...

Закриват НСЗ със специален закон

КОПА КОГЕКА към ЕК за новите сортове зърно

Преглед на зърнените пазари, Август 2014

Пшеница и царевица - очаквания и прогнози за реколта 2014

Важността на следжътвеното дозряване на пшеницата

Преглед на зърнените пазари, Юли 2014

Преглед на зърнените пазари, Юни 2014

Бюлетин за зърнените запаси и пазара на зърно в страната към 31.05.2014 г.

Преглед на зърнените пазари, Май 2014

Подготовка за жътва и прием на зърно за ишлеме кампания 2014-2015

Преглед на зърнените пазари, Април 2014

Реологични анализи на брашното

 

Източник: Месечен бюлетин на И.П.И.; Инситут за Пазарна Икономика; http://ime.bg/

ОБЩ ПРЕГЛЕД

Изглежда пазарите изконсумираха новините както за лошото време в САЩ и други производствени райони в света, така и за кризата в Украйна. При основните зърнени и маслодайни култури цари оптимизъм за тазгодишната реколта, който бе подкрепен от два доклада с огромно значение за световната търговията – месечната прогноза на Департамента по земеделие на САЩ (USDA) за търсенето и предлагането на основни селескостопански стоки и прогнозата на анализаторската група Strategie Grains. Въпреки че първата прогноза за 2014/15 г. на USDA е за по-слаба световна реколта от пшеница спрямо миналата година, производството е достатъчно да посрещне търсенето и се очаква второ поредно повишаване на крайните запаси през настоящата пазарна година. При царевицата се очаква реколта от порядъка на миналогодишната – 979 млн. метрични тона - и четвърто поредно увеличение на крайните запаси. Повечето анализатори предполагат, че цените на основните култури от новата реколта ще стартират около или малко под нивата от миналата кампания. Двете основни причини за временен ръст на цените могат да бъдат нова дестабилизация в Украйна или насочването на спекулативни пари на пазарите на земеделски стоки. Що се отнася до отпадането на квотите за внос от Украйна в ЕС, евентуално преразглеждане на търговския режим може да започне към септември-октомври с оглед предстоящите избори за ЕП.

Следваща>>