Ценова листа Грейнстор 2019

ОБЩИ УСЛОВИЯ (ОУ)
за определяне на базисни и допустими показатели за съхранение на зърно...

Закриват НСЗ със специален закон

КОПА КОГЕКА към ЕК за новите сортове зърно

Преглед на зърнените пазари, Август 2014

Пшеница и царевица - очаквания и прогнози за реколта 2014

Важността на следжътвеното дозряване на пшеницата

Преглед на зърнените пазари, Юли 2014

Преглед на зърнените пазари, Юни 2014

Бюлетин за зърнените запаси и пазара на зърно в страната към 31.05.2014 г.

Преглед на зърнените пазари, Май 2014

Подготовка за жътва и прием на зърно за ишлеме кампания 2014-2015

Преглед на зърнените пазари, Април 2014

Реологични анализи на брашното

Източник: Месечен бюлетин на И.П.И.; Инситут за Пазарна Икономика; http://ime.bg/

ОБЩ ПРЕГЛЕД

Събитията в Украйна определено изиграха своята роля в движението на цените на зърнените пазари. Основните култури поскъпнаха от началото на кризата, като особено силно бе движението при царевицата. Цената й в Черноморския басейн се повиши с близо 17% за първите четири месеца на годината. Пшеницата също поскъпна, макар и само с 3%. Особено раздвижване се наблюдава на стоковите пазари. Сериозното поскъпване на царевицата на Чикагската борса не бе продиктувано толкова от фундаментални фактори, колкото от връщането на хеджфондовете на пазара. От 50 000 къси позиции при царевицата само допреди два- три месеца месеца, към средата на април фондовете в момента държат над 250 000 дълги позиции, което доведе до ръст на фючърсите с близо долар на бушел от началото на годината, или над 20% покачване. Огромното опасение е, че при благоприятни климатични условия, съответно оптимизъм за новата реколта, хеджфондовете могат да обърнат позициите си и да последва нов срив на цената. Засега ситуацията при есенниците се характеризира с неоптимални условия – от недостатъчно влажност страдат посевите в САЩ, ЕС, Украйна и Китай при пшеницата и в Бразилия при царевицата.
За момента очакванията са реколтата от пшеница в световен мащаб да бъде от порядъка на 700 млн. тона – с 9 млн. тона по-малко от миналата година. Производството е достатъчно, за да задоволи потреблението и преходните запаси няма да претърпят изменение.

Следваща>>