СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ НАШИЯ ЕКИП!


Грейн стор  е поела ангажимент да развива своя бизнес, като допринася непрекъснато за подобряване живота на общностите и развива потенциала на своите служители.  Постиженията ни са дело на идеи, генерирани от специалисти в своята област с изявени качества в дейността и богат професионален опит, както и на персонала с доказани възможности, технически умения и лоялност към фирмата.

И така, желанието, ентусиазмът, преследването на поставените цели са най-ценени от нас. Търсим хора с добра мотивация и квалификация, желаещи да се присъединят към нашият екип и да го допълнят със своите лични качества и професионализъм.

Принадлежността към екипа ни ще Ви кара да се чувствате ценен, идеите Ви - важни, а гласът Ви чут.


СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ: в момента няма.