Hububat depolaması hububat tahılları üretimi ve verimi sisteminden çok önemli bir parça dahadır. Sunduğumuz hizmetin kalitesi ile burada da uzlaşmayıp müşterilerimizin yüksek taleplerine uymaya çabalıyoruz. Hububat depolama tesislerimizi durmadan geliştiriyoruz ve şu anda ülke çapında hububat ham maddeleri depolama  hububat tesisimiz var. Depolama oylumlarımızın toplam kapasitesi 400,000 tondur. Hububat bazlarımızın büyük kısmını stratejik olarak limanlar yakınına yerleştirdik bu ise onları ticaret için uygun yapmaktadır.
Hazır çalışma teknolojimiz ve buğday, arpa, ayçiçeği, repiça ve mısır gibi temel hububat nebatların depolanmasında büyük tecrübemiz var. Müşterilerimize beton silolarda, LİPP silolarda(metal kap) ve yatay depolarda tarım ürünleri  depolama imkanı sunuyoruz. Oylumlarda kaba temizleme aletleri, yoğun havalandırma ve sıcaklık kontrolü var ve eğitimli kadro ile birlikte bunlar uzun vadeli ve kaliteli hububat depolama esasıdır.