Η αποθήκευση σιτηρών είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος του συστήματος καλλιέργειας και παραγωγής σιτηρών. Και σε αυτόν τον τομέα επίσης δεν κάνουμε συμβιβασμό με την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε, προσπαθόντας να ανταποκρινόμαστε στις υψηλές απαιτήσεις των πελατών μας. Διαρκώς συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε το δίκτυο από μονάδες αποθήκευσης σιτηρών, με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε 25 μονάδες που βρίσκονται σε όλη τη χώρα για την διατήρηση σιτηρών.

Οι χωρητικότητα για την αποθήκευση σιτηρών ανέρχεται σε 400,000 τόνους. Οι περισότερες μονάδες αποθήκευσης σιτηρών βρίσκονται σε στρατηγικά σημεία, κοντά σε λιμάνια, κάτι το οποίο τις καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικές για εμπόριο. Διαθέτουμε ανεπτυγμένη τεχνολογία εργασίας και εκτεταμένη εμπειρία στην αποθήκευση των κύριων δημητριακών: σιτάρι, κριθάρι, ηλίανθος, ελαιοκράμβη και καλαμπόκι. Προσφέρουμε στους πελάτες μας δυνατότητα αποθήκευση αγροτικών προϊόντων σε σιλό από σκυρόδεμα, σε μεταλλικά σιλό (μεταλλικοί κάδοι) και επίπεδες αποθήκες. Οι δεξαμενές διαθέτουν εξοπλισμό για πρόχειρο καθαρισμό και ενεργό εξαερισμό και θερμικό έλεγχο, που σε συνδυασμό με το εκπαιδευμένο και αφοσιωμένο στην εργασία προσωπικό αποτελεί προϋπόθεση για την μακροπρόθεσμη και ποιοτική διατήρηση δημητριακών.