Στην εγχώρια αγορά έχουμε τη δυνατότητα να προμηθεύουμε με σιτηρα και έτοιμα μείγματα σιτηρών μεταποιητικές επιχειρήσεις, κτηνοτρόφους και εμπόρους. Επειδή αναλύουμε και ταξινομούμε όλα τα σιτηρά που περνούν από τις εγκαταστάσεις μας, μπορούμε να εγγυηθούμε την εκτέλεση μεγάλων παραγγελιών κατά προδιαγραφές. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε στη σχέση μεταξύ σιτοπαραγωγών και μεταποιητών σιτηρών,  προκειμένου αυτή να βασίζεται σε επαγγελματισμό και εμπιστοσύνη, για να μην υπάρχουν ζημιοθέντες σε όλη την αλυσίδα.
Varna Burgas Thessaloniki Istanbul
Choose a map and click on it...