Εκτός από τη διανομή σιτηρών, η Grain Store είναι εθνικός διανομέας των προϊόντων της ΜΠΟΥΛΜΙΞ. Διαθέτουμε ζωοτροφές για όλα τα είδη ζώων, παρέχοντας την παράδοση στον πελάτη, τόσο εις χύμα όσο σε σακιά με συσκευασίες 5, 10, 20 και 40 κιλών. Προσφέρουμε και την παραγωγή ζωοτροφών έναντι σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι και ηλίανθο με αποπληρωμή. Προσφέρουμε επίσης τη δυνατότητα μόνοι μας να μεταφέρουμε το σιτάρι και να παραδώσουμε όλα τα είδη ζωοτροφών, ανάλογα με τις ανάγκες του αντίστοιχου αγροκτήματος.