Μία από τις κύριες δραστηριότητες, μεταξύ πολλών άλλων με τις οποίες ασχολείται η Εταιρεία είναι το εμπόριο σιτηρών. Λόγω του γεγονότος ότι είμαστε αδειοδοτημένοι σιτέμποροι, ανά πάσα στιγμή είμαστε σε θέση να προσφέρουν καλές τιμές για όλα τα σιτηρά. Υποστηρίζουμε πολλαπλές επαφές και θέσεις με μεταποιητές, εξαγωγείς και εμπόρους σε όλη τη Βουλγαρία και σε όλο τον κόσμο και αυτό το γεγονός εγγυάται ότι μπορούμε να προσφέρουμε τις καλύτερες συνθήκες για τους εταίρους μας.
Έχουμε την χωρητικότητα να δεχόμαστε τα εμπορεύματα στις εγκαταστάσεις μας, να τα μεταφέρουμε από σιταποθήκη ή απευθείας από τον τόπο κατόπιν εργασιών στον αγρό. Επειδή για μας ο έλεγχος της ποιότητας είναι υψίστης σημασίας, υποχρεωτικά κάνουμε πλήρη ανάλυση, για να είμαστε σίγουροι ότι δίνουμε σε κάθε μας πελάτη την καλύτερη δυνατή τιμή για την αντίστοιχη ποιότητα της παραγωγής του. Στην εγχώρια αγορά έχουμε τη δυνατότητα να προμηθεύουμε με σιτηρά και έτοιμα μείγματα σιτηρών σε μεταποιητικές επιχειρήσεις, κτηνοτρόφους και εμπόρους. Επειδή αναλύουμε και ταξινομούμε όλα τα σιτηρά που περνούν από τις εγκαταστάσεις μας, μπορούμε να εγγυηθούμε την εκτέλεση μεγάλων παραγγελιών κατά προδιαγραφές. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε στη σχέση μεταξύ σιτοπαραγωγών και μεταποιητών σιτηρών, προκειμένου αυτή να βασίζεται σε επαγγελματισμό και εμπιστοσύνη, για να μην υπάρχουν ζημιοθέντες σε όλη την αλυσίδα.
 


Wheat Maize Sunflower Rape Barley