Αντιλαμβανόμαστε ότι παρά τις νέες τεχνολογίες, η γεωργία είναι μία επιχείρηση χωρίς κτιριακές εγκαταστάσεις και οι γεωργοί χρειάζονται έναν αξιόπιστο εταίρο για να μπορούν να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη των πιο ποιοτικών γεωργικών καλλιεργειών.
Αντιλαμβανόμαστε ότι οι μεταποιητές έχουν ανάγκη από τέλεια και σταθερή ποιότητα των πρώτων υλών, προκειμένου να ικανοποήσουν τους πιο απαιτητικούς πελάτες τους.

Γνωρίζουμε ότι ζούμε σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Οι παλιές τεχνολογίες και τα προϊόντα συνεχώς ανανεώνονται και πρέπει να είμαστε πολύ καινοτόμοι, για να είμαστε πάντα στη ράχη του κύματος και αρκετά καλοί για τους πελάτες μας.

Γνωρίζοντας όλα αυτά, αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη από αξιόπιστους εταίρους, οι οποίοι να μας δείχνουν το δρόμο μπροστά και να μας βοηθούν να προχωρήσουμε σ’ αυτόν. Προσπαθούμε να είμαστε ακριβώς αυτού του είδους συνεργάτες για τους πελάτες μας, προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες, οι οποίες να συνοδεύουν με επιτυχία το σύνολο του κύκλου παραγωγής των αγροτών, όπως και καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες των μεταποιητών για ποιοτικές πρώτες ύλες. Κατά πρώτον, είμαστε κοντά στον αγρότη ακόμα κατά την σπορά, προσφέροντας υψηλής ποιότητας σπόρους και λιπάσματα για τα βέλτιστα αποτελέσματα. Φυσικά, προσφέρουμε παρασκευάσματα, με τα οποίο έπειτα να προστατέψετε τους καρπούς της εργασίας σας. Μετά το θερισμό θα είμαστε εκεί για να φυλάξουμε την σοδειά με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, για να μπορούμε στη συνέχεια να την προωθήσουμε στην αγορά στις καλύτερες τιμές.

Για τους μεταποιητές προσφέρουμε ομογενείς ποσότητες πρώτων υλών, καθοδηγούμενοι από την αρχή «όπου χρειάζονται, όταν χρειάζονται», για να μπορούν τα εργοστάσια να λειτουργούν ασταμάτητα και τα προϊόντα να είναι άριστης ποιότητας, επιθυμητά απο τον σύγχρονο καταναλωτή.

Για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία διαθέτει μια από τις μεγαλύτερες βάσεις αποθήκευσης σιτηρών και άλλων πρώτων υλών στη χώρα, με χωρητικότητα 400 000 τόνων. Τα γραφεία της Εταιρείας είναι στο Ιάμμπολ και στη Σόφια. Οι χώροι αποθήκευσης βρίσκονται σε 20 οικισμούς και είναι εξοπλισμένοι με όλα τα απαραίτητα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και συνθήκες για την ποιοτική εξυπηρέτηση: 90 000 τόνους σιλό, φτιαγμένα με σκυρόδεμα, 70 000 τόνους μεταλικά σιλό και 240 000 τόνους επίπεδες αποθήκες. Η ομάδα, η οποία είναι αποτελεσματική και αφοσοιωμένη στην εργασία, η μακροχρόνια εμπειρία, όπως και οι καλά τοποθετημένες και εξοπλισμένες εγκαταστάσεις, τις οποίες διαθέτει η Εταιρεία, μας δίνει την αυτοπεποίθηση ότι η αποθήκη σιτηρών θα συνεχίζει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των πελατών της και να αναπτύσσεται σε ρυθμό με τις τελευταίες τεχνολογικές τάσεις.